ارتباط باما

خطوط آزاد: 18013-18017-45232-06136245230

شماره حساب بانک ملی مؤسسه خیریه محبان امام حسین(ع):0225270252003

شماره کارت بانک ملی مؤسسه خیریه محبان امام حسین(ع):6037997599036051

شماره کارت بانک صادرات مؤسسه خیریه محبان امام حسین(ع):6037691990492605

شماره حساب بانک صادرات مؤسسه خیریه محبان امام حسین(ع):0216820947005

شماره کارت بانک صادرات موسسه خیریه محبان امام حسین(ع): 6037691990493611

شماره کارت بانک ملی موسسه خیریه محبان امام حسین(ع): 6037997599382174

همراه:09163366167-09166553863-09166227620-09166934702

آدرس شعبه ایتام مؤسسه خیریه محبان امام حسین(ع): شوشتر،فلکه۱۷ شهریور ابتدای بلوار شرافت جنب مدرسه

آدرس شعبه مرکزی مؤسسه خیریه محبان امام حسین(ع): شوشتر،میدان 15خرداد جنب مقام علی

آدرس موسسه خیریه محبان امام حسین(ع) نمایندگی اهواز: چهار راه زند ،خیابان قنادان زاده بین طبیب و رازی پلاک ۵۱۰

آدرس‌موسسه‌خیریه‌محبان‌امام‌حسین‌علیه‌السلام‌ شعبه‌ایتام وبیماران‌صعب‌العلاج: شوشتر چهارراه‌امام‌ضلع‌شرقی‌کوچه‌مقام‌عباس‌علیه‌السلام

دریافت وجوهات و نذورات نقدی از طریق واریز به شماره کارت نزد بانک  سپه بنام خیریه محبان امام حسین علیه السلام شعبه مسجد سلیمان:

شماره کارت بانک سپه موسسه خیریه محبان امام حسین(ع):

5892-1070-4406-3900

شماره حساب بانک سپه موسسه خیریه محبان امام حسین(ع):


3120009193734

کمک های غیرنقدی دریافت توسط شعبه به آدرس:بالاتر از مسجد محمد مصطفی (ص)-جنب مجتمع مسعود

لطفا پس از واریزفیش واریزی خودرا به شماره 09166553869 واتساپ نمائید.اجرکم عندالله