تاریخچه

مؤسسه خیریه مردم نهادمحبان وعاشقان امام حسین(ع)با شماره ثبت 214درسال1398 به ثبت رسید.

این مؤسسه خیریه با هدف یاری رساندن به ایتام وبیماران صعب العلاج و اشتغال زایی نیازمندان تأسیس شده

تعدادی ازخیرین استان خوزستان وشهرستان دارالمومنین شوشتر،خانم بهاری نیا مسئول امورشعب مؤسسه خیریه آبشارعاطفه ها دراستان خوزستان ومسئول شعبات شوشتروگتوندوصالح شهرومسجدسلیمان رابه عنوان مدیرعامل انجمن خیریه محبان وعاشقان امام حسین(ع)انتخاب کردند،خانم بهاری نیاوتعدادی از پرسنل درهردو انجمن مشغول به فعالیت هستند.

مرجع صدورمجوز؛نیروی انتظامی جمهوری اسلامی